Pozyton

Różnica między pozytonem a protonem
Ma taką samą masę, spin, ale przeciwny ładunek elektronu. Pozyton to cząstka elementarna (tak samo jak elektron), podczas gdy proton składa się z kwar...
Różnica między protonem a pozytonem
Pozyton to cząstka elementarna (tak samo jak elektron), podczas gdy proton składa się z kwarków. Dlatego proton będzie w jądrze z neutronami, ponieważ...