Nieruchomości

właściwości lodu i wody
Gęstość lodu i wody w funkcji temperatury Stała forma większości substancji jest gęstsza niż faza ciekła; dlatego też blok danej substancji stałej na ...
Jakie są właściwości alkinów
Alkiny to niepolarne, nienasycone węglowodory o właściwościach fizycznych podobnych do alkanów i alkenów. Alkiny rozpuszczają się w rozpuszczalnikach ...