Należność

Finansowanie AR a finansowanie PO
Chociaż te dwa rodzaje finansowania mają swoje podobieństwa, w rzeczywistości są to dwa zupełnie różne produkty. Finansowanie zamówień zakupu obejmuje...
Różnica między należnościami a otrzymanymi wekslami
(Rysunek) Jakie są trzy różnice między należnościami a otrzymanymi wekslami? Należności to nieformalna, krótkoterminowa płatność i zwykle bez odsetek,...