Akumulator

Różnica między bateriami wielokrotnego ładowania i nieładowalnymi
Materiały w baterii jednorazowej lub pierwotnej nie są przeznaczone do ponownego ładowania. ... Jednak materiały w akumulatorze będą kilkakrotnie prze...