Pojednanie

jak nazywamy proces uzgadniania bilansu i rachunku zysków i strat?
Margaret James. Zaktualizowano 29 kwietnia 2020 r. Uzgadnianie kont to proces porównywania wewnętrznych zapisów finansowych z miesięcznymi wyciągami z...