Rekursywne

sekwencja rekurencyjna
Sekwencja rekurencyjna to sekwencja, w której terminy są zdefiniowane przy użyciu jednego lub więcej podanych wcześniej terminów. Jeśli znasz n-ty czł...
reguły rekurencyjne
Dowiedzieliśmy się, że reguła rekurencyjna to reguła, która nieustannie pobiera poprzednią liczbę i zmienia ją, aby uzyskać następną. Na przykład nasz...
rekursywne notatki o formułach
Co to jest formuła rekurencyjna?Jak piszesz formułę rekurencyjną?Co to jest rekurencyjny wzór na ciąg arytmetyczny?Jaki jest cel wzoru rekurencyjnego?...
rekurencyjna definicja matematyki
Co to jest rekurencyjna definicja w matematyce?Jaka jest rekurencyjna definicja ciągu?Czym jest rekurencja w matematyce, wyjaśnij na przykładzie?Jakie...
jak napisać formułę rekurencyjną
Formuła rekurencyjna składa się z dwóch części: zestawienia pierwszego terminu wraz ze stwierdzeniem wzoru odnoszącego się do kolejnych terminów. Sekw...
rekurencyjna formuła arytmetyczna
Co to jest rekurencyjny wzór na ciąg arytmetyczny?Jaka jest formuła rekurencyjna?Jak zrobić jawną formułę rekurencyjną?Jaki jest n-ty termin?Dlaczego ...
przykład matematyki z funkcją rekurencyjną
Sekwencja rekurencyjna to funkcja, która odwołuje się do siebie. ... Na przykład f (x) = f (x − 1) +2 jest przykładem sekwencji rekurencyjnej, poniewa...