Odniesienia

Różnica między odniesieniami do Chicago i Harvardu
Cytowania w tekście Odwołania do Chicago: Odnośniki do Chicago używają przypisów dolnych i końcowych. Harvard Referencing: Harvard Referencing wykorzy...