Reinkarnacja

Czym jest reinkarnacja w hinduizmie
HINDUIZM. Reinkarnacja to religijne lub filozoficzne przekonanie, że dusza lub duch po śmierci biologicznej rozpoczyna nowe życie w nowym ciele, które...