Relatywizm

Różnica między relatywizmem a subiektywizmem
Kluczowa różnica między relatywizmem a subiektywizmem polega na tym, że relatywizm to twierdzenie, że wiedza, prawda i moralność istnieją w odniesieni...