Reporter

Różnica między wybieralnym markerem a genem reporterowym
Markery selekcyjne to geny markerowe stosowane do przeszukiwania transformantów w odpowiedniej pożywce selekcyjnej, podczas gdy geny reporterowe są ge...