Magazyn

jaka jest różnica między git i svn
Różnica między systemami kontroli wersji Git i SVN polega na tym, że Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji, podczas gdy SVN jest scentralizow...