Ograniczenie - Strona 2

Jaka jest różnica między enzymami restrykcyjnymi typu 1, 2 i 3
Obecnie naukowcy rozpoznają trzy kategorie enzymów restrykcyjnych: typ I, które rozpoznają określone sekwencje DNA, ale wycinają je w pozornie przypad...
Różnica między enzymem restrykcyjnym typu I i typu II
W przeciwieństwie do enzymów restrykcyjnych typu I, które tną DNA w przypadkowych miejscach, enzymy restrykcyjne typu II rozszczepiają DNA w określony...