Pęknięcie

przykład hydrogenolizy
Termin hydrogenoliza odnosi się do typu reakcji, w której zerwaniu danego wiązania AB towarzyszy dodanie wodoru zarówno do A, jak i B. Przykładem jest...