Zapisać

Różnica między Zapisz i Zapisz jako
Wybranie opcji „Zapisz” po prostu zapisuje Twoją pracę, aktualizując ostatnio zapisaną wersję pliku, aby odpowiadała bieżącej wersji, którą widzisz na...
Różnica między bezpiecznym a oszczędzającym
Słowa „bezpieczny” i „bezpieczny” są często mylone, ponieważ wyglądają podobnie. Czy znasz różnicę? Zapisz oznacza zapobieganie krzywdzie lub trudnośc...
czy nadal możesz zapisać swój plik w formacie pdf? w jaki sposób?
Aby zapisać plik w formacie. pdf. Kliknij kartę Plik. Kliknij Zapisz jako (wybranie opcji Zapisz jako zachowuje oryginalną wersję i umożliwia zapisani...