Średnik

Różnica między przecinkiem a średnikiem
Przecinki są używane zwłaszcza jako znak separacji w zdaniu; średniki służą do łączenia niezależnych klauzul.Kiedy należy używać średnika zamiast prze...
Różnica między średnikiem a dwukropkiem
Dwukropki (:) są używane w zdaniach, aby pokazać, że coś następuje, na przykład cytat, przykład lub lista. Średniki (;) są używane do łączenia dwóch n...