Pojedynczy

Różnica między wszystkimi a wszystkimi
Krótka odpowiedź brzmi: nie ma dużej różnicy! Oba te słowa oznaczają „każdy człowiek”, a w słownikach znaczenie każdego jest często podawane jako każd...
Różnica między kimkolwiek a kimkolwiek
Słowo „ktokolwiek” oznacza pojedynczą osobę, jest to liczba pojedyncza tego słowa. Słowo ktokolwiek oznacza wszystkich możliwych ludzi, to jest liczba...