Wypłacalność

Różnica między płynnością a wypłacalnością
Wypłacalność odnosi się do zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z jego długoterminowych zobowiązań finansowych. Płynność odnosi się do zdoln...