Statut

Różnica między prawem a statutem
Prawo stanowione to pisane prawa pochodzące od gmin, stanów lub krajowych organów ustawodawczych; prawa to pisemne lub niepisane wytyczne lub zasady, ...
Jaka jest różnica między statutem a prawem
Prawo stanowione to pisane prawa pochodzące od gmin, stanów lub krajowych organów ustawodawczych; prawa to pisemne lub niepisane wytyczne lub zasady, ...