Stały

Różnica między równowagą a stanem ustalonym
Kluczową koncepcją jest to, że każdy system jest najbardziej stabilny przy najniższym stanie darmowej energii w obecnych warunkach. Po osiągnięciu teg...