Warstwowy

Różnica między prostym a warstwowym nabłonkiem
Struktura. Największa różnica między tkanką prostą i warstwową polega na tym, że tkanka prosta ma grubość jednej warstwy, a tkanka warstwowa jest wiel...
Różnica między prostą warstwową a pseudostratyfikowaną tkanką nabłonkową
Prosty - pojedyncza warstwa komórek. Stratyfikowany - więcej niż jedna warstwa, tylko przyczepia się warstwa podstawowa. Pseudostratyfikowana - jedna ...