Akcentowany

istnieją tylko możliwe kombinacje sylab akcentowanych i nieakcentowanych
Jaki jest wzór sylab akcentowanych i nieakcentowanych??Czy pentametr jambiczny musi mieć 10 sylab?Którą stopę tworzą dwie nieakcentowane sylaby, po kt...