Subjunctive

Co to jest nastrój łączący
Co to jest przykład trybu łączącego?Co to jest tryb łączący?Jak oceniasz tryb łączący??Co to są słowa łączące?Jakie są 5 nastrojów czasowników?Jak uży...
Różnica między trybem łącznym a indykatywnym
Nastrój orientacyjny służy do mówienia o rzeczach obiektywnych i / lub pewnych. ... Tryb łączący służy do mówienia o rzeczach, które są subiektywne i ...