Następnie

Różnica między konsekwencją a następstwem
Używamy „konsekwentnie” do omówienia przyczyny, dla której coś się wydarzyło. Używamy „później”, aby omówić kolejność, w jakiej miały miejsce zdarzeni...