Transduktor

Różnica między czujnikiem a przetwornikiem
Zarówno czujnik, jak i przetwornik są używane do wykrywania zmiany w środowisku, w którym są otoczone, lub obiektu, do którego są przymocowane, ale cz...