Przekształcenie

Jaka jest różnica między przejściem a przejściem
Przejścia są wymianami dwupierścieniowych puryn (A G) lub jednopierścieniowych pirymidyn (CT): dlatego obejmują one zasady o podobnym kształcie. Trans...
Różnica między przejściem a transwersją
Przejście odnosi się do mutacji punktowej, w której jedna zasada jest zastępowana inną z tej samej klasy (puryna lub pirymidyna), podczas gdy transwer...