Korepetytor

Różnica między korepetytorem a nauczycielem
Nauczyciele zazwyczaj pracują w klasie z wieloma uczniami w tym samym wieku. ... Nauczyciele postępują zgodnie z ustalonymi z góry wytycznymi dotycząc...