Pisemny

Różnica między pisemną a niepisaną konstytucją
Pisemną konstytucję można znaleźć w dokumentach prawnych należycie uchwalonych w formie ustaw. Niepisana konstytucja składa się z zasad rządzących, kt...