Ksenogamia

przykład ksenogamii
Ksenogamia to zapylanie krzyżowe, w którym ziarno pyłku z pylnika jednego kwiatu na piętno innego kwiatu jest przenoszone w celu zapłodnienia. Wyjaśni...