Akulturacja

Różnica między inkulturacją a akulturacją
Enkulturacja oznacza proces przyswajania reguł, norm, wartości, zwyczajów i wytycznych danej kultury, aby być częścią społeczeństwa. Akulturacja oznac...