Korzyść

Różnica między bezwzględną przewagą kosztową a porównawczą przewagą kosztową
Bezwzględna korzyść odnosi się do niekwestionowanej wyższości kraju lub przedsiębiorstwa w lepszej produkcji określonego dobra. Przewaga komparatywna ...