Autosomalny

Różnica między autosomem a sprzężeniem z chromosomem X.
W dziedziczeniu autosomalnym recesywnym obie kopie genu w każdej komórce mają mutacje. ... Recesywne zaburzenia sprzężone z chromosomem X są również s...
Różnica między płcią i autosomem
Autosomy to wszystkie chromosomy z wyjątkiem chromosomu X lub Y i nie różnią się one między mężczyznami i kobietami, więc cechy autosomalne są dziedzi...