Pod

Pod Różnica między pod i pod spodem
Różnica między pod i pod spodem
Pod spodem często mówi się, że coś jest zakryte przez inną rzecz. Poniżej ma takie samo znaczenie jak pod lub pod spodem, ale jest to formalne, litera...
Pod Różnica między pod i pod
Różnica między pod i pod
Under jest używane, gdy coś znajduje się bezpośrednio pod innym. Pod spodem często mówi się, że coś jest zakryte przez inną rzecz. Poniżej ma takie sa...
Pod Różnica między poniżej a poniżej
Różnica między poniżej a poniżej
Pod spodem często mówi się, że coś jest zakryte przez inną rzecz. Poniżej ma takie samo znaczenie jak pod lub pod spodem, ale jest to formalne, litera...