Calloc

Calloc vs. Malloc
Różnica między calloc () a malloc () Funkcja Malloc () stworzy pojedynczy blok pamięci o rozmiarze określonym przez użytkownika. Funkcja Calloc () moż...