Zwolnienie

Różnica między odliczeniem a zwolnieniem
Ulga podatkowa - odliczenia są naliczane od całkowitego dochodu brutto. Zwolnienie z podatku - obejmuje te pozycje, które nie podlegają opodatkowaniu....
Różnica między zwolnieniem a odliczeniem
Zwolnienie z podatku - Zwolnienia są stosowane do każdej głowy dochodu, aby uzyskać podstawę opodatkowania tej konkretnej osoby. Ulga podatkowa - odli...