Globulina

Różnica między globiną a globuliną
Główna różnica między globiną a globuliną polega na tym, że globina jest nadrodziną białek globularnych zawierających hem, podczas gdy globulina to ro...