nagłówek

Różnica między nagłówkiem a stopką
Nagłówek to górny margines każdej strony, a stopka to dolny margines każdej strony. Nagłówki i stopki są przydatne do dołączania materiałów, które maj...
rozmiar nagłówka IPv6
Rozmiar nagłówka IPv6 podwoił się z 20 bajtów dla nagłówka IPv4 o minimalnym rozmiarze do 40 bajtów. Jednak nowy nagłówek IPv6 zawiera adresy źródłowe...
Struktura nagłówka IPv6
Nagłówki IPv6 mają jeden stały nagłówek i zero lub więcej opcjonalnych (rozszerzeń) nagłówków. Wszystkie niezbędne informacje, które są niezbędne dla ...