Szczery

Jaka jest różnica między prawdą a uczciwością
Szczerość i prawdomówność to nie to samo. Bycie uczciwym oznacza nie kłamanie. Bycie prawdomównym oznacza aktywne ujawnianie całej prawdy w danej spra...