Import

Różnica między importem a eksportem
Eksport oznacza sprzedaż towarów i usług wyprodukowanych w kraju ojczystym na inne rynki. Import wywodzi się z pojęciowego znaczenia wprowadzania towa...