Odwrócenie

Różnica między inwersją a translokacją
Inwersja i translokacja to dwa rodzaje mutacji chromosomowych, które występują w genomie. ... Inwersja to rozpad i ponowne połączenie się segmentu chr...
Różnica między odwróceniem paracentrycznym i pericentrycznym
Inwersja paracentryczna nie obejmuje centromeru, a oba pęknięcia występują w jednym ramieniu chromosomu, podczas gdy inwersja pericentryczna obejmuje ...