Lojaliści

Jaka jest różnica między patriotą a lojalistą
Lojalista - kolonista, który popierał koronę / króla Anglii • Patriota - kolonista, który odrzucił brytyjskie panowanie nad koloniami podczas Rewolucj...
Różnica między patriotami a lojalistami
Patrioci byli przeciwni systemowi podatkowemu nałożonemu na wszystkie kolonie przez Wielką Brytanię i domagali się swojej reprezentacji w brytyjskim p...