Makrocząsteczki

Różnica między polimerem a makrocząsteczką
Polimery są makrocząsteczkami, ale nie wszystkie makrocząsteczki są polimerami. Główna różnica między polimerem a makrocząsteczką polega na tym, że po...