Peptydoglikan

Jaka jest różnica między peptydoglikanem a glikoproteiną
Główna różnica między peptydoglikanem a glikoproteiną polega na tym, że peptydoglikan jest polimerem glikanu i peptydów znajdujących się w ścianach ko...
czy peptydoglikan jest metaloproteiną
Czy peptydoglikan jest czynnikiem zjadliwości?Jaką cząsteczką jest peptydoglikan?Czy peptydoglikan jest lipopolisacharydem?Czy peptydoglikan jest glik...
Różnica między peptydoglikanem a kwasem Muramic
Peptydoglikan jest polimerem tworzącym ściany komórkowe wielu bakterii, składającym się z cukrów i aminokwasów. ... Kwas muraminowy jest aminokwasem c...
Różnica między NAG i NAM
Kluczową różnicą między NAG i NAM jest to, że N-acetyloglukozamina (NAG) nie ma przyłączonego pentapeptydu, podczas gdy kwas N-acetylomuraminowy (NAM)...