Tryt

Różnica między protium deuterem a trytem
Główna różnica między protem, deuterem i trytem polega na tym, że w jądrach protu nie ma neutronów, podczas gdy deuter składa się z jednego neutronu, ...