Unilocular

Różnica między sporangiami jednoocznymi i wielookularowymi
Główną różnicą między jednoocznymi i wielookularowymi sporangiami jest to, że jednokomórkowe zarodniki składają się z pojedynczej powiększonej komórki...